کلاً همینجوری

حرفی ندارم....بی کسی کلاً همینجوری است
باید بسازی....زندگی خوب و بدش زوری است

شهری پر از پیراهنی اما نمی دانم
تقدیر یعقوب غزل هایم چرا کوری است؟؟؟


می چینی از چشمان من بغض و نمی فهمی
دلتنگ بودن میوه ی تنهایی و دوری است....

 
لشکر کشی با یک نفر؟؟؟من با تو؟؟؟منصف باش
محدوده چشمان تو یک امپراتوری است

 

یک عمر جان کندند نقاشان که فهمیدند
 چشمان تو تعریف سبک مینیاتوری است


گفتی غزل های جدیدت را بخوان گفتم:
 حرفی ندارم...بی کسی کلاً همینجوری است.......

منبع اصلی مطلب : آن صبح پرنیانی.......
برچسب ها : کلاً همینجوری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : تقدیر یعقوب غزل هایم چرا کوری است.......؟؟؟؟؟؟؟